Niet tot BHC aangesloten fokkers – Éleveurs non affiliés à BHC

BHC raadt geïnteresseerden in de hovawart ten zeerste aan eerst bij ons te informeren of de fokker met ons samenwerkt. Dankzij de aangesloten fokkers beschikken wij over belangrijke data -niet alleen uit België, maar uit alle IHF-landen over de hele wereld- die onontbeerlijk zijn in een goed fokbeleid. Deze samenwerking is de beste garantie voor de toekomst van ons ras. Wij distantiëren ons dan ook van elke andere fokker en hebben daarbij als rasvereniging geen enkele verantwoordelijkheid .  Wij verzoeken derhalve potentiële kopers hun eigen verantwoordelijkheid in dezen te nemen.

Fokkers die gedomicilieerd zijn in België worden alleen erkend door de IHF ( internationale hovawart federatie) indien zij aangesloten zijn bij de  BHC en bijgevolg dienen zij het fokreglement van van BHC te respecteren. BHC is de erkende rasvereniging onder de KMSH/FCI.

Wilt u meer informatie over de aangesloten fokkers, contacteer dan : Bestuur

 

 

Le CBH conseille vivement aux personnes qui sont intéressées par l’adoption d’un chiot Hovawart de se renseigner d’abord pour savoir quels sont les éleveurs qui travaillent en collaboration avec nous. Grâce à ces éleveurs affiliés nous avons accès à des infos importantes – non seulement de Belgique, mais de tous les pays de l’IHF à travers le monde-  indispensables à une bonne politique d’élevage.

Cependant, nous prenons nos distances vis à vis des autres éleveurs et demandons des lors aux acheteurs potentiels de prendre leurs propres responsabilités à cet égard .

 

Les éleveurs domiciliés en Belgique ne sont reconnus par l’IHF (Fédération International du Hovawart) que s’ils sont affiliés au BHC et donc par conséquent, ils devraient respecter les règles d’élevage du CBH.  CBH est l’association de race reconnue par SRSH/FCI.

Si vous voulez plus d’informations sur les éleveurs connectés, veuillez contacter : Comité – Hovawart