Lidmaatschap

U wenst lid te worden ? Vul dan het toetredingsformulier in en stuur het ons op (zie details op het formulier).

Het lidgeld bedraagt €40 per jaar.

Beschikt u niet over een printer, neem dan contact op, en het formulier zal u zo spoedig mogelijk met de post worden overgemaakt.