Fokken

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de BHC is het handhaven en verbeteren van het Hovawart-bestand in België. De BHC is lid van de Belgische Kennelclub K.M.S.H (Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus) en van de Internationale Hovawart Federatie IHF, en voldoet aan hun voorschriften.

Wat betekent dit in de praktijk?   Als basis heeft de FCI een fokstandaard die tot in de kleinste details bepaalt hoe een Hovawart er hoort uit te zien. Deze standaard bevat ook de geschiedenis en achtergrondinformatie over het oorspronkelijke bestaansdoel van het ras, en beschrijft hoe de karakteristieken van een Hovawart dienen te zijn.

Dat zijn de belangrijkste elementen die elke rasclub nastreeft.
Vanaf 1983 heeft de IHF de voornaamste landen bijeengebracht waar Hovawarts voorkomen. Vandaag de dag zijn 13 landen lid van deze federatie. Eén van de doelstellingen van de IHF is het uitwisselen van informatie (over bv. gezondheid, karakter) tussen de lid-organisaties.  De gezonde en krachtige Hovawart die we vandaag kennen, hebben we dan ook in grote mate hieraan te danken.
De informatie die de IHF ter beschikking stelt, wordt gebruikt wanneer er beslissingen over het fokken genomen worden.  De KMSH bepaalt de minimum-fokstandaard.

De BHC gaat echter nog een stapje verder door nog strengere kwaliteitsnormen voor het fokken op te leggen, waaronder een karaktertest van elke reu of teef die in aanmerking zou kunnen komen voor het fokken. Bovendien eisen wij dat de honden slagen voor de verplichte oogtest en worden enkel HD A en B aanvaard. Bij het zorgvuldig plannen van de combinaties wordt overmatig lijnfokken voorkomen, zodat het risico op onnodige, recessieve erfelijke gezondheidsproblemen beperkt blijft.

De BHC adviseert en begeleidt zijn fokkers via de fokverantwoordelijke(en adjunct-fokverantwoordelijke).
De combinaties worden samen met de fokker bepaald, aan de hand van alle beschikbare informatie over de achtergrond van de mogelijke ouders, om de best mogelijke combinatie te bekomen.Tijdens de nestcontrole wordt gecontroleerd of er in goede omstandigheden wordt gefokt, en tot slot worden de puppies getest als ze 49 dagen oud zijn.

De BHC vereist ook dat de pups worden opgevoed in familiekring en correct gesocialiseerd. Ze moeten worden onderzocht door de dierenarts, ontwormd, en ze moeten hun eerste vaccinatie gekregen hebben.

Alle pups krijgen een tatoeage van de KMSH of krijgen een chip ingeplant. De moeder blijft bij de pups totdat ze naar hun nieuwe thuis vertrekken.

U vindt op deze site alleen info over de verwachte en geboren nesten.  Waarom geen details over de fokker ?  Het antwoord is zeer eenvoudig: elk nest is uniek.  Om die reden moet de keuze van de ouders voor elke combinatie afzonderlijk goedgekeurd worden door de BHC.  Dat zorgt er uiteindelijk voor dat uw hond zijn leven in de best mogelijke omstandigheden kan beginnen. Natuurlijk kan er nooit met zekerheid gezegd worden hoe een toekomstige hond zich uiteindelijk zal ontwikkelen, maar u kan er zeker van zijn dat de ouders van alle pups die binnen de BHC geboren worden, met de grootste zorg geselecteerd werden.